Nieuws

Onderstaand onze laatste nieuwsitems en mededelingen

Overheid zet verduurzaming bedrijfsleven meer kracht bij!

Subsidies 2017

Nederland - Er zijn ruim 2000 verschillende subsidieregelingen waar het bedrijfsleven een beroep op kan doen. Deze subsidieregelingen zijn vrijwel continu onderhevig aan wijzigingen. Er zijn een aantal bedrijfsactiviteiten te noemen dat structureel een goede kans maakt om voor subsidie in aanmerking te komen. Denk hierbij o.a. aan: innovatie, investeringen, energiebesparende maatregelen en maatregelen gericht op milieuverbetering.

De hoogte van de subsidie verschilt per regeling maar ligt gemiddeld tussen de 10 en 50% van de subsidiabele kosten. Subsidie aanvragen verlaagt het investerings- en/pf projectrisico, het versterkt de liquiditeitspositie, het verbetert de financiering voor de onderneming en soms is subsidie van doorslaggevende betekenis bij beslissingen over het al dan niet laten doorgaan van projecten. Neem gerust EIA subsidie - Energie Investeringsaftrek met ons op zodat wij samen met u kunnen kijken naar de mogelijkheden om te besparen.


EIA subsidie - Energie Investeringsaftrek is een fiscale subsidie bedoeld voor ondernemers die investeren in energiebesparende technieken op toepassingen van duurzame energie in hun onderneming. Jaarlijks wordt een energielijst gepubliceerd waarop de EIA-waardige bedrijfsmiddelen worden genoemd. Ook als u investeert in energiebesparende technieken die niet omschreven zijn op de energielijst is het vaak toch mogelijk EIA-subsidie aan te vragen. Op grond van deze regeling kunnen ondernemingen een extra aftrek krijgen op de fiscale winst. Naast de gebruikelijke fiscale afschrijving mag in 2017 55,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen extra afgetrokken worden van de fiscale winst. In 2016 was dit 58%. Bij een winstbelastingpercentage van 25% levert een EIA subsidie een bijdrage op van ca. 19% (subsidie equivalent). Het budget van de EIA-regeling is in 2017 166 miljoen Euro.
De MIA subsidieregeling biedt volgens een vergelijkbare manier als de EIA financieel voordeel; namelijk een extra belastingaftrek op de fiscale winst die om te rekenen is naar een subsidievoordeel. De MIA kent verschillende percentages uiteenlopend van 13,5 tot 36%. Welk percentage van kracht is hangt af van het type bedrijfsmiddel dat wordt aangeschaft.
Subsidie VAMIL geeft de mogelijkheid om 75% van de investering in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die gepubliceerd zijn op de milieulijst volledig willekeurig, dus meestal vervroegd, af te schrijven. Zeker als het om aanzienlijke bedragen gaat, is er een serieus financieel voordeel te behalen. Dit voordeel bestaat uit een kwanticifeerbaar rente- en liquiditeitsvoordeel.
Omdat de productie van duurzame energie nog niet altijd rendabel is, subsidieert de SDE+2017 subsidieregeling de investering in duurzame energietechnieken door middel van een langdurige exploitatiesubsidie. De SDE+ regeling vergoedt het verschil tussen de kostprijs van reguliere energie en van duurzame energie. De subsidie wordt toegekend voor een periode van 8 tot 15 jaar waarbij de subsidie jaarlijks wordt uitbetaald op basis van de werkelijke hoeveelheid opgewekte duurzame energie. De SDE+2017 zal in twee rondes (voor- en najaar) en in fases worden opengesteld. De voorjaarsronde loopt van 7 maart 2017 tot 30 maart 2017 en heeft een budget van zes miljard Euro. Elke ronde kent 3 fases. In de eerste fase krijgen aanvragers een lagere vergoeding dan aanvragers in latere fasen. De ervaring leert dat deze regeling, direct na de openstelling, snel overtekend is. Op tijd (kunnen) indienen is daarom bepalend voor het succes van de aanvraag. SDE+ 2017 wordt opgengesteld met een totaal budget van 12 miljard Euro.
De overheid stimuleert het komende jaar wederom dat Nederlandse huizen en bedrijven door duurzame energie worden verwarmd. Op deze manier kan energie bespaard worden en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Met de ISDE 2017 subsidie kunnen particuliere huishoudens en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken een subsidie ontvangen voor zonnenboilers, warmtepompen, biomassasketels en pelletkachel. De ISDE subsidie was vorig jaar al hoog maar om de verduurzaming nog meer kracht bij te zetten gaat in 2017 de subsidie op zonlichtsystemen van €0,50 per kWh naar €0,75 kWh bij een apertuuroppervlakte van ten hoogste 10 vierkante meter. Apparaten die voor deze subsidieregeling in aanmerking komen staan vermeld op de apparatenlijst. Subsidie aanvragen kan vanaf 2 januari 201 tot en met 31 december 2017. In 2017 is €70 miljoen beschikbaar voor deze subsidie.

subsidies img

 

Deel dit artikel via: