Subsidies en fiscale regelingen

De hoogte van de subsidie verschilt per regeling maar ligt gemiddeld tussen de 10 en 50% van de subsidiabele kosten. Hierbij heeft elke subsidieregeling zijn eigen definitie van het begrip “subsidiabele kosten.

Subsidieregelingen

Er zijn ruim tweeduizend verschillende subsidieregelingen waar particulieren en het bedrijfsleven een beroep op kunnen doen. Deze subsidieregelingen zijn vrijwel continu onderhevig aan wijzigingen. Regelingen komen en gaan of wijzigen frequent. De Europese Unie, de Rijksoverheid, de lagere overheden, zullen in de regel de belangrijkste subsidiebronnen voor u zijn.   
Ondanks de beperkte samenhang tussen de subsidieregelingen zijn er een aantal bedrijfsactiviteiten te noemen die structureel een goede kans maken om voor subsidie in aanmerking te komen. Hieronder vallen ook energiebesparende maatregelen en maatregelen gericht op milieuverbetering.

Hieronder een overzicht van subsidies en fiscale voordelen.

Subsidies voor bedrijven

Energie-investeringsaftrek

Wilt u als bedrijf, vereniging of stichting fiscaal voordeel behalen? Dat kan als u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). EIA levert u gemiddeld 13,5% voordeel op. Daarnaast zorgen energiezuinige investeringen ook voor een lagere energierekening.
Fiscale aftrek krijgt u voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. U kunt 54,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Deze investeringen staan omschreven als 'bedrijfsmiddelen' op de Energielijst 2018.
Het budget voor 2018 is €147 miljoen.
Als u de EIA wilt aanvragen moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat uw energiezuinige investering als 'bedrijfsmiddel' op de Energielijst staat.
U kunt fiscale aftrek krijgen voor duidelijk omschreven investeringen. De omschrijving staat met een specifieke code op de Energielijst 2018. Voor maatwerkinvesteringen die een forse energiebesparing opleveren kunt u ook aftrek krijgen. Ze staan niet op de Energielijst, maar moeten wel aan de besparingsnorm voldoen. Deze meldt u met een generieke code.
Voor een investering die u in 2017 heeft gedaan, gebruikt u de Energielijst 2017.
Energie-investeringsaftrek (EIA) moet u binnen 3 maanden na het geven van de opdracht melden op mijnrvo.nl. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (bedrijven) nodig.

Vamil en MIA

Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek.
Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.
Het budget voor MIA bedraagt voor 2018 € 99 miljoen. Voor Vamil is in 2018 € 40 miljoen beschikbaar.
Voorwaarden:
- Het bedrijfsmiddel waarin u investeert staat op de Milieulijst en voldoet aan daarin gestelde eisen. Voor een investering in 2018 geldt de Milieulijst 2018.
- Aanvullende algemene voorwaarden staan op mijnrvo.nl.
MIA en Vamil zijn regelingen van de Ministeries van Financiën en Infrastructuur en Waterstaat. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Belastingdienst voeren de MIA en Vamil uit. RVO.nl ondersteunt het ministerie bij de samenstelling van de Milieulijst en verzorgt ook de technische controle van de aanvragen. De Belastingdienst beslist over uw belastingaangifte en daarmee over de toepassing van MIA\Vamil

SDE + 2018 subsidieregeling

Omdat de productie van duurzame energie nog niet altijd rendabel is, subsidieert de SDE+2018 subsidieregeling de investering in duurzame energietechnieken door middel van een langdurige exploitatiesubsidie. De SDE+ regeling vergoedt het verschil tussen de kostprijs van reguliere energie en van duurzame energie. De subsidie wordt toegekend voor een periode van 8 tot 15 jaar waarbij de subsidie jaarlijks wordt uitbetaald op basis van de werkelijke hoeveelheid opgewekte duurzame energie. De SDE+ 2018 heeft twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar.
De SDE+ voorjaarsronde 2018 is geopend van 13 maart tot en met 5 april 2018. In de eerste fase krijgen aanvragers een lagere vergoeding dan aanvragers in latere fasen. De ervaring leert dat deze regeling, direct na de openstelling, snel overtekend is. Op tijd (kunnen) indienen is daarom bepalend voor het succes van de aanvraag. Het budget voor de SDE+ voorjaar 2018 is € 6 miljard.

Subsidies voor particulieren

ISDE subsidie2018

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.
De rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug. Het beschikbare budget is verhoogd van €90 miljoen in 2017 naar €100 miljoen in 2018. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten.
De ISDE regeling is voor:
- Particulieren
- Buitenlandse particulieren met bijvoorbeeld een (vakantie)woning in Nederland
- Zelfstandig ondernemers, woningcorporaties en bedrijven.
- Zakelijke partijen uit het buitenland die een apparaat in Nederland installeren
- Gemeenten, provincies, openbaar lichaam als marktpartij of eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak